fbpx
211.013.0772 | 211.013.0773 | 694.777.0870
[email protected] | Χαριλάου Τρικούπη & Ναυαρίνου 17, Αθήνα 10681

Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδόματα Αδείας, Δημόσιοι Υπαλλήλοι και συνταξιούχοι όλης της χώρας

Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδόματα Αδείας, Δημόσιοι Υπαλλήλοι και συνταξιούχοι όλης της χώρας

στρατιωτική θητεία εξαγορά

Το Νομικό μας Σχήμα συστρατεύεται με σειρά δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων όλης της χώρας, προκειμένου να λάβουμε πίσω τα αδίκως και αντισυνταγματικά περικοπέντα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα Αδείας στα χρόνια των Μνημονίων

Κατόπιν σειράς Αποφάσεων των Δικαστηρίων της χώρας και κυρίως των υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και της υπ. αριθ. 2626/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, κηρύχτηκαν ως αντισυνταγματικές, ως αντικείμενες στις συνταγματικές επιταγές των αρθ. 2 παρ. 1, 4 παρ.1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 ως και στο αρθ. 1 του ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α. οι πάσης φύσεως περικοπές που προβλέφθηκαν στους ομοίως αντισυνταγματικούς Νόμους 4093/2012 και 4024/2011.

Η ως άνω διαμορφωθείσα κατάσταση καλεί οιονδήποτε υπάλληλο του Δημοσίου, εφοριακοί/υπάλληλοι ΔΟΥ, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι Υπουργείων, Δήμων, Νοσοκομείων, ένστολοι, κ.α., υπηρετούντα είτε ως μόνιμος είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ), επιθυμεί να διεκδικήσει την καταβολή σε αυτόν των περικοπεισών δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, να συμβληθεί με το γραφείο μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε πίσω την επιστροφή των αδίκως και αντισυνταγματικώς κομμένων και παρακρατημένων ποσών και χρημάτων του δια της άμεσης κατάθεσης αγωγής επιστροφής.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση τέτοιων ομαδικών αγωγών (έως 49 άτομα ανά δικόγραφο) με την πλέον προσιτή και τυπική αμοιβή, αυτή της καταβολής πριν την κατάθεση ποσού ύψους 20€ (ευρώ) πριν την κατάθεση αγωγής για την διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας και στη συνέχεια όταν επιδικασθεί το ποσό ποσοστό 2% επί του επιδικασθέντος ποσού και αυτό ΜΟΝΟ σε περίπτωση θετικής έκβασης της δίκης.

Η κατάθεση της ως άνω αγωγής θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα, καθώς επίκειται να εκδοθεί απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δύναται να περιορίσει την αναδρομικότητα διεκδίκησης δώρων για δημοσιονομικούς λόγους.

Σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα που θα χρειαστούμε ώστε να συνταχθεί το δικόγραφο

1. Αντίγραφο Ενός Μηνιαίου Εκκαθαριστικού Μισθοδοσίας για κάθε ένα έτος τελευταίας τριετίας

2. Αντίγραφο με Αριθ, Πρωτοκόλλου τυχόν αίτησης για διακοπή παραγραφής/απόδοση των διεκδικούμενων που τυχόν έχει λάβε χώρα από εσάς (Αν υπάρχει)

3. Απαραίτητα Έγγραφα/Στοιχεία Αιτούντος

4. Εξουσιοδότηση/Νομιμοποίηση κατάθεσης αγωγής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (Με θεώρηση Γνησίου από ΚΕΠ ή ΑΤ)

5. Εργολαβικό Δίκης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (Με θεώρηση Γνησίου από ΚΕΠ ή ΑΤ)

6. Αντίγραφο Παραστατικού κατάθεσης των 20€ (ευρώ) στο λογαριασμό ΙΒΑΝ: GR8401720800005080090627289, Αρ. Λογαριασμού: 5080090627289 ή μετρητοίς εντός του φακέλου που θα αποστείλετε τα έγγραφα.

Τηλ. Υπευθύνου Διεκδίκησης Νομικού Σχήματος 6942022534 (ερωτήσεις και κατευθύνσεις)

Για συνταξιούχους

Έγγραφο 1

Έγγραφο 2

Έγγραφο 3

Για εν ενεργεία δημ. υπαλλήλους

Έγγραφο 1

Έγγραφο 2

Έγγραφο 3

 

Σχετικά άρθρα

prostimo ika adiloti ergasia

Πρόστιμο ΙΚΑ για ανασφάλιστη εργασία ή εκτός ωραρίου

Απαλλαγή από την καταβολή προστίμου ΙΚΑ. Αδήλωτη, ανασφάλιστη εργασία, εργασία εκτός ωραρίου. Πίνακας Προσωπικού. Έκπτωση, Αναστολή, Προσφυγή στα Δικαστήρια. Σύνταξη Νομικό σχήμα Epapadopoulos Σε μια εποχή που η οικονομία συνεχίζει […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More
εκλογικες ενστασεις

Ενστάσεις, προσβολή στα δικαστήρια, ανατροπή αποτελέσματος, Εκλογοδικεία, απόλυτα κωλύματα, άκυρα ψηφοδέλτια, λευκά, πρωτοδικείο, ακύρωση υποψηφιοτήτων

Δεν είναι λίγες οι φορές που μια εκλογική διαδικασία έχει κριθεί στα Δικαστήρια. Ο λόγος είναι πως η ημέρα των εκλογών εκτός από τον πανηγυρικό της τύπο έκφρασης της Δημοκρατίας […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More
Ακύρωση Πλειστηριασμού Ακινήτου

Αναστολή Ματαίωση Ακύρωση Πλειστηριασμού Ακινήτου

Τη στιγμή που η ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών e-auction κλείνει περίπου δύο χρόνια λειτουργίας (σ.σ. ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 – και σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More