fbpx
211.013.0772 | 211.013.0773 | 694.777.0870
info@epapadopoulos.com | Χαριλάου Τρικούπη & Ναυαρίνου 17, Αθήνα 10681

Υπέρογκα πρόστιμα και ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή σε Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό

Υπέρογκα πρόστιμα και ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή σε Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό

Υπέρογκα πρόστιμα Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννης Παπαδόπουλος & Συνεργάτες

Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας & Μεταφορά στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού

Ζείτε μόνιμα και εργάζεστε στο εξωτερικό, ενώ για χρόνια δεν έχετε υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα; Ξεκινήσατε να εργάζεστε εντός του 2018 στο εξωτερικό και δεν γνωρίζετε τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από μέρους σας για να ειδοποιήσετε την εφορία στην οποία υπάγεστε; Έχετε χρόνια να ασχοληθείτε με τις φορολογικές σας υποχρεώσεις στην Ελλάδα καθώς πληρώνετε φόρους στην αλλοδαπή από όπου προέρχεται το ετήσιο εισόδημά σας αλλά δεν έχετε ειδοποιήσει την εφορία σας ως προς την αναχώρησή σας από τη χώρα; Προτίθεστε να φύγετε εντός του έτους από την Ελλάδα καθώς επιθυμείτε να εργαστείτε στο εξωτερικό αλλά δεν γνωρίζετε εάν θα εξακολουθείτε να πληρώνετε φόρους στην Ελλάδα;

Πολλά τα ερωτήματα που θέτουν καθημερινά οι εντολείς μας αναφορικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα μετά την αναχώρησή τους από τη χώρα – είτε για σπουδές και εν συνεχεία για εργασία στο εξωτερικό, είτε λόγω απόσπασης στο εξωτερικό, είτε ενόψει απλώς ενός νέου επαγγελματικού ξεκινήματος – ενώ δαπανηρή και άκρως γραφειοκρατική καταλήγει η άγνοια τους ως προς αυτές.

Γιατί να ειδοποιήσω τις φορολογικές αρχές ως προς την αναχώρησή μου;

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ο οποίος διατηρεί Α.Φ.Μ. και είναι εγγεγραμμένος σε τοπική Δ.Ο.Υ πλησίον του τόπου κατοικίας του, υποχρεούται σε δήλωση του παγκόσμιου εισοδήματος του στην Ελλάδα, από όποια χώρα και αν προέρχεται αυτό το εισόδημα, σε όποια χώρα και αν καταβλήθηκε, ακόμα και αν παρακρατήθηκε φόρος επί του εισοδήματος αυτού και δηλώθηκε στην φορολογική δήλωση αλλοδαπής χώρας. Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει υποχρέωση να δηλώσει όλα τα εισοδήματά του από οποιαδήποτε πηγή και οποιαδήποτε χώρα και εν συνεχεία να φορολογηθεί για αυτά στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν το πράττει κινδυνεύει με ανακριβή φορολογική δήλωση, επιβολή προστίμων και κίνηση ποινικών διώξεων για φοροδιαφυγή. Προς αποφυγήν, ωστόσο, της διπλής φορολογίας, βάσει των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που διατηρεί η Ελλάδα με άλλες χώρες, ακολουθεί μια διαδικασία για την αναγνώριση των φόρων που έχουν καταβληθεί στο εξωτερικό και μείωση τους από τον επιβαλλόμενο ελληνικό φόρο.

Αντίθετα και εν αντιθέσει με τον φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, ο Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού αλλοδαπής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, δηλώνει στην Ελλάδα μόνο τα ελληνικής προελεύσεως εισοδήματά του (εφόσον αυτά υπάρχουν) και φορολογείται αποκλειστικά επ’ αυτών.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ενδεχόμενου ελέγχου – οι οποίοι έχουν πληθήνει κατά τα τελευταία χρόνια όπου οι φορολογικές αρχές υιοθετούν μια πιο επιθετική συμπεριφορά και στόχαστρο αποτελούν Έλληνες με αλλοδαπά εισοδήματα τα οποία δεν δηλώνονται σκοπίμως στην Ελλάδα προς αποφυγή φορολόγησής τους– οι κίνδυνοι για ανακριβή/αναληθή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος λόγω μη δήλωσης των αλλοδαπών εισοδημάτων καίτοι υφίσταται υποχρέωση ως προς αυτό ή η μη υποβολή Δήλωσης για χρόνια, μεταφράζονται από ογκώδη πρόστιμα και φόρους έως ποινικές κυρώσεις λόγω φοροδιαφυγής.

Ποιες οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θεωρείται ένα φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και ποια κριτήρια θα πρέπει να πληροί προκειμένου να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδος;

Βασικότερο κριτήριο για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου είναι η φυσική του παρουσία στην Ελλάδα για περισσότερο ή λιγότερο από 183 ημέρες. Το πραγματικό αυτό όμως γεγονός δεν είναι αρκετό καθώς οι ελληνικές φορολογικές αρχές εξετάζουν επιπροσθέτως και τους δεσμούς που συνδέουν ένα φυσικό πρόσωπο με την χώρα της φορολογικής του κατοικίας. Συνοπτικά, τέτοιοι δεσμοί είναι η οικογένεια, το κέντρο των επαγγελματικών και ζωτικών συμφερόντων του και μια σειρά από άλλες ειδικότερες προϋποθέσεις.

Ποια η διαδικασία για να με θεωρήσουν φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής και να μεταφερθώ στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού;

Το νομικό μας σχήμα, με πολυετή εμπειρία σε θέματα φορολογικής κατοικίας και ευαισθησία σε θέματα που αφορούν τόσο μεγάλο ποσοστό Ελλήνων του εξωτερικού, αναλαμβάνει τη διαδικασία αλλαγής σας από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής, την καθοδήγησή σας για την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τις προθεσμίες που ακολουθούν οι φορολογικές αρχές καθώς και τον διορισμό δικηγόρου ως φορολογικού εκπροσώπου σας στην Ελλάδα.

Γιατί χρειάζομαι δικηγόρο για να μεταβάλω τη φορολογική μου έδρα και να κριθώ φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

Η διαδικασία κήρυξης του Έλληνα του εξωτερικού ως φορολογικού κάτοικου εξωτερικού κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, καθώς εκτός από δαιδαλώδης είναι και μακρά. Έκαστη ΔΟΥ ζητά σειρά δικαιολογητικών, αιτήσεων και προϋποθέσεων σε ένα απαιτητικό «σαφάρι» επαφών με την αρμόδια ΔΟΥ. Στη συνέχεια ο φορολογούμενος διέρχεται μία αυστηρή και ιδιότυπη κρίση από την εκάστοτε ΔΟΥ προκειμένου να καταφέρει εν τέλει να κριθεί ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, εξέλιξη που κάθε άλλο παρά συχνή είναι, όταν δεν εκπροσωπείται ο φορολογούμενος από την κατάλληλη νομική καθοδήγηση.

Τουναντίον είναι πολύ συχνότερη η απόρριψη των αιτήσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος αποπειράται να μεταβάλει μόνος του τη φορολογική του κατοικία. Τέλος, μη ξεχνάτε πως απαιτείται ο φορολογούμενος να διορίσει δικηγόρο ως φορολογικό εκπρόσωπό του στην Ελλάδα.

Ακόμα πάντως και στην περίπτωση που παραμένετε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και λαμβάνετε εισοδήματα στην αλλοδαπή, αναλαμβάνουμε την καθοδήγησή για την υποβολή δηλώσεων παγκοσμίου εισοδήματος, όπως επιτάσσει η φορολογική νομοθεσία.

Απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας του Νομικού μας Σχήματος και δη στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  epapadopouloslawoffice@gmail.com, αλλά και στα τηλέφωνα 211 103 0772 και 211 103 0773  και 694 777 0870 καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας, ούτως ώστε να αποφύγετε την επιβολή ελέγχων και υπέρογκων προστίμων για ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, ακόμα και ποινικών διώξεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής.

Σχετικά άρθρα

coronavirus

Κορωνοϊός στις συναλλαγές, συμβάσεις, εταιρείες, μισθούς, τι σημαίνει νομικά, δικηγορικά, δικαστήρια, τι θα συμβεί με Τράπεζες, οφειλές, χρέη, συμβόλαια - ανωτέρα βία

Κορωνοϊός στις συναλλαγές, συμβάσεις, εταιρείες, μισθούς, τι σημαίνει νομικά, δικηγορικά, δικαστήρια, τι θα συμβεί με Τράπεζες, οφειλές, χρέη, συμβόλαια – ανωτέρα βία Ακραία και απρόβλεπτα γεγονότα ως λόγοι ανωτέρας βίας […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More
Στρατιωτική Θητεία

Εξαγορά στρατιωτικής θητείας, Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού (Μ.Κ.Ε.), Ανυποταξία

Σύνταξη Νομικό Σχήμα Epapadopoulos Σε μια εποχή που η Ελλάδα μαστίζεται από την οικονομική κρίση και την επαγγελματική αβεβαιότητα, μια μεγάλη ομάδα του νεανικού πληθυσμού, εκείνη η οποία εγγράφεται στα […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More
Ρύθμιση 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Ρύθμιση 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Δημοσιεύτηκε επιτέλους η πολυπόθητη για πολλούς επαγγελματίες, νέα ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δυστυχώς, προσιδιάζει πάρα πολύ προς τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών ως προς την αυστηρότητα και την τυπολατρία. Σύμφωνα με την […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More