fbpx
211.013.0772 | 211.013.0773 | 694.777.0870
info@epapadopoulos.com | Χαριλάου Τρικούπη & Ναυαρίνου 17, Αθήνα 10681

Πρόστιμο ΙΚΑ για ανασφάλιστη εργασία ή εκτός ωραρίου

Πρόστιμο ΙΚΑ για ανασφάλιστη εργασία ή εκτός ωραρίου

prostimo ika adiloti ergasia

Απαλλαγή από την καταβολή προστίμου ΙΚΑ. Αδήλωτη, ανασφάλιστη εργασία, εργασία εκτός ωραρίου. Πίνακας Προσωπικού. Έκπτωση, Αναστολή, Προσφυγή στα Δικαστήρια.

Σύνταξη Νομικό σχήμα
Epapadopoulos

Σε μια εποχή που η οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται στα απόνερα της οικονομικής κρίσης, πληθαίνουν οι έλεγχοι στην αγορά των επιθεωρητών του ΙΚΑ και του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και η επιβολή προστίμων για αδήλωτη, ανασφάλιστη ή εκτός ωραρίου εργασία.

Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ, που διαπιστώνει κατά τον επιτόπιο έλεγχο την ύπαρξη στον χώρο εργασίας εργαζομένου, ο οποίος δεν αναγράφεται στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων και ανεξαρτήτως ηλικίας και ειδικότητας.

Οι επιλογές που έχουν οι εντολείς μας, σε σχέση με το πώς να αντιμετωπίσουν τα επιβληθέντα πρόστιμα (σ.σ. τις Πράξεις Επιβολής Προστίμων Π.Ε.Π. που επιβάλλουν οι αρμόδιοι επιθεωρητές και ελεγκτές των Ι.Κ.Α. και Σ.Ε.Π.Ε κατά την ανωτέρω διαδικασία) συνοψίζονται σε τρεις (3) κατευθύνσεις:

  1. Έκπτωση Με ειδική καθοδήγηση παρέχεται το δικαίωμα στο εργοδότη που καταλήφθηκε να απασχολεί εργαζόμενο είτε αδήλωτα, είτε ανασφάλιστα, είτε εκτός ωραρίου, να πετύχει την έκπτωση του επιβληθέντος προστίμου σε ποσοστό που μπορεί να φθάσει έως και το 70%, υπό πολύ αυστηρές χρονικές, νομικές και φορολογικές προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει αμέσως να πληροφορηθεί από εξειδικευμένο γραφείο, για να μην απολέσει κάποιο δικαίωμα ή δυνατότητα.
  2. Αναστολή Προστίμου Πληρώντας κάποια οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια, ο εργοδότης δύναται ακόμα και να πετύχει την αναστολή και μη πληρωμή του Προστίμου για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί ο προσδιορισμός και στη συνέχεια η εκδίκαση και στη συνέχεια η έκδοση απόφασης επί Προσφυγής που υποβάλλεται από δικηγόρο κατά του Προστίμου στα Διοικητικά Δικαστήρια.
  3. Ακύρωση Προστίμου Μαζί με την Αίτηση Αναστολής, ο εργοδότης καταθέτει και Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια για την ακύρωση του Προστίμου που του επιβλήθηκε για λόγους ουσίας ή νομικούς. Ο μέσος όρος προσδιορισμού και εκδίκασης της Προσφυγής κυμαίνεται στην Αθήνα από 2 έως και 3,5 χρόνια, ενώ αντίστοιχοι χρόνοι προσδιορισμού και στη συνέχεια απόφασης δύναται να παρατηρηθούν και σε επαρχιακά δικαστήρια. Μέχρι τότε ο εργοδότης αναμένει και δεν πληρώνει το Πρόστιμο αν έχει καταθέσει και έχει γίνει δεκτή η αίτηση Αναστολής του προστίμου.

Το Νομικό μας Σχήμα, με εμπειρία, εξειδίκευση, γνώση και ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα Εργατικού Δικαίου, αναλαμβάνει την καθοδήγηση, τη συμβουλευτική, την ανάληψη της υπόθεσης, την κατάθεση Αναστολής, την υποβολή Προσφυγής και εν γένει τη διεκπεραίωση κάθε φύσης υπόθεσης και προβλήματος, που αντιμετωπίζουν οι εντολείς μας σε σχέση με την επιβολή προστίμων για αδήλωτη, ανασφάλιστη ή εκτός ωραρίου εργασία.

Απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου μας κατά τις ώρες λειτουργίας, (Καθημερινές 09:00 – 19:00), 211.013.0772 211.013.0773 – 694.777.0870 ή μέσω email: info@epapadopoulos.com, προκειμένου να λάβετε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και καθοδήγηση για το πώς να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα σε σχέση με τα Πρόστιμα για ανασφάλιστη, αδήλωτη ή εκτός ωραρίου εργασία και να σας καθοδηγήσουμε ή να αναλάβουμε τον χειρισμό κάθε σχετικής εντολής σε σχέση

Α. λήψη έκπτωσης από το αρχικό ποσό του προστίμου έως και 70% (υπό πολύ αυστηρές χρονικές, νομικές και φορολογικές προϋποθέσεις)

Β. αναστολή πληρωμής του προστίμου για διάστημα που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και τα 4 και πλέον χρόνια, πληρώντας κάποια οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια

Γ. ακύρωση του προστίμου για λόγους ουσίας ή για νομικούς λόγους ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων

Μην αφήνετε στην τύχη όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Μη ξεχνάτε πως εν τέλει ενδεχομένως να κληθείτε να πληρώσετε 10.500€ πρόστιμο για κάθε αδήλωτο ή εκτός ωραρίου εργαζόμενο και αν στα επόμενα τρία (3) χρόνια σας ξαναεπιβάλουν πρόστιμο, αυτό να είναι 100% προσαυξημένο για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και 200% για κάθε μελλοντική. Δηλαδή, ενδεχομένως να κληθείτε να πληρώσετε ακόμα και άνω των 50.000€ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αν δεν χειριστείτε σωστά την υπόθεση σας αδήλωτης ή εκτός ωραρίου εργασίας.

_____________

Η αδήλωτη, ανασφάλιστη και εκτός ωραρίου εργασία ρυθμίζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/18, όπως ισχύουν, και της υπ’ αριθ. 43614/996/09-08-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β’ 3521/21-08-2018), με τους οποίους καθιερώθηκαν νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση τόσο της αδήλωτης όσο και της υποδηλωμένης εργασίας, ενώ εντατικοποιείται η προσπάθεια της οικιοθελούς συμμόρφωσης των εργοδοτών.

 

Σχετικά άρθρα

Πρόστιμο Ανυποταξίας Ανυπότακτοι εξωτερικού, Ανυπότακτοι Στρατού

Πρόστιμο Ανυποταξίας 6.000€ για την στρατιωτική θητεία.
Τι να κάνω; Το πληρώνω;

Το πρόστιμο ανυποταξίας 6.000€ είναι μια από τις σοβαρότερες κυρώσεις της ανυποταξίας , η οποία ταλαιπωρεί τους ανυπότακτους εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς έχει πολλές παράπλευρες συνέπειες όπως κατασχέσεις λογαριασμού, μπλοκάρισμα […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More
Ακύρωση Πλειστηριασμού Ακινήτου

Αναστολή Ματαίωση Ακύρωση Πλειστηριασμού Ακινήτου

Τη στιγμή που η ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών e-auction κλείνει περίπου δύο χρόνια λειτουργίας (σ.σ. ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 – και σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More
Στρατιωτική Θητεία

Εξαγορά στρατιωτικής θητείας, Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού (Μ.Κ.Ε.), Ανυποταξία

Σύνταξη Νομικό Σχήμα Epapadopoulos Σε μια εποχή που η Ελλάδα μαστίζεται από την οικονομική κρίση και την επαγγελματική αβεβαιότητα, μια μεγάλη ομάδα του νεανικού πληθυσμού, εκείνη η οποία εγγράφεται στα […] Διαβάστε περισσότερα

Learn More